• Aligning with high-level global trade rules stressed

Việc tuân thủ các quy tắc thương mại toàn cầu cấp cao được nhấn mạnh

4

Theo các chuyên gia và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, Trung Quốc có thể sẽ có cách tiếp cận chủ động hơn để phù hợp với các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao, cũng như đóng góp nhiều hơn vào việc hình thành các quy tắc kinh tế quốc tế mới phản ánh kinh nghiệm của Trung Quốc.

Những nỗ lực như vậy sẽ không chỉ mở rộng gia nhập thị trường mà còn cải thiện cạnh tranh bình đẳng, giúp thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại toàn cầu ở cấp độ cao và tạo điều kiện cho sự phục hồi kinh tế thế giới, họ nói.

Họ đưa ra nhận xét khi sự thúc đẩy mở cửa cho tương lai của đất nước dự kiến ​​sẽ là một chủ đề nóng trong hai kỳ họp sắp tới, đó là các cuộc họp thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và Ủy ban Toàn quốc của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.

"Với những thay đổi của tình hình trong nước và quốc tế, Trung Quốc phải đẩy nhanh việc phù hợp với các quy tắc kinh tế và thương mại quốc tế tiêu chuẩn cao, để thiết lập một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và dễ dự đoán hơn, tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các thực thể thị trường", ông Huo Jianguo nói. Phó chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Tổ chức Thương mại Thế giới Trung Quốc.

Hecho biết cần có nhiều đột phá hơn nữa để đạt được mục đích đó, đặc biệt là trong việc xóa bỏ các thực hành không phù hợp với cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy đổi mới thể chế theo tiêu chuẩn quốc tế cấp cao nhưng cũng đáp ứng nhu cầu của Trung Quốc.

Lan Qingxin, giáo sư tại Học viện Nghiên cứu Kinh tế Mở Trung Quốc thuộc Đại học Kinh doanh và Kinh tế Quốc tế, cho biết Trung Quốc dự kiến ​​sẽ mở rộng gia nhập thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dịch vụ, công bố danh sách tiêu cực quốc gia đối với thương mại dịch vụ, v.v. mở cửa lĩnh vực tài chính.

Zhou Mi, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Học viện Hợp tác Kinh tế và Thương mại Quốc tế Trung Quốc, cho biết Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh các thử nghiệm của mình trong các khu thương mại tự do thí điểm và khám phá các quy tắc mới trong các lĩnh vực như kinh tế kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng kết nối cấp cao.

Bai Wenxi, nhà kinh tế trưởng tại IPG Trung Quốc, kỳ vọng Trung Quốc sẽ tăng cường đối xử quốc gia đối với các nhà đầu tư nước ngoài, giảm các hạn chế về sở hữu nước ngoài và củng cố vai trò của FTZ như một nền tảng mở cửa.

Zheng Lei, nhà kinh tế trưởng tại Glory Sun Financial Group, gợi ý Trung Quốc nên tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư với các nước đang phát triển và thúc đẩy xây dựng Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường, đồng thời tận dụng sự gần gũi về địa lý giữa Đặc khu hành chính Hồng Kông và Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, để thử nghiệm các cải cách và đổi mới thể chế dựa trên thực tiễn của các nước phát triển tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến, trước khi nhân rộng các thử nghiệm này ở những nơi khác.

Theo Enda Ryan, Phó chủ tịch cấp cao toàn cầu của công ty đa quốc gia Anh Reckitt Group, quyết tâm của chính phủ Trung Quốc trong việc tăng cường cải cách và mở cửa là rõ ràng, điều này khuyến khích chính quyền các tỉnh tiếp tục cải thiện các chính sách và dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài, và thậm chí một số hướng dẫn sự cạnh tranh giữa các tỉnh.

“Tôi mong đợi các biện pháp thúc đẩy sự chấp nhận của quốc tế lẫn nhau trong dữ liệu R&D, đăng ký sản phẩm và kiểm tra các sản phẩm nhập khẩu tại hai phiên họp sắp tới,” ông nói.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng mở rộng cửa không có nghĩa là chỉ áp dụng các quy tắc, quy định và tiêu chuẩn nước ngoài mà không xem xét giai đoạn phát triển cụ thể và thực tế kinh tế của Trung Quốc.


Thời gian đăng: Mar-04-2022