• The company sends teams to participate in Canton Fairs

Công ty cử đội tham gia Hội chợ Canton

1 (9)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 107, 2010)

1 (10)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 109 (2011

1 (11)

Giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ Canton lần thứ 110 (2011

1 (12)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 112 năm 2012

1 (13)

Giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ Canton lần thứ 114, 2013

1 (14)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 116 năm 2014

1 (15)

Giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ Canton lần thứ 117 (2015

1 (8)

Giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ Canton lần thứ 119 (2016

1 (4)

Trao đổi với khách hàng mới về chi tiết sản phẩm tại Hội chợ Carton lần thứ 121, 2017).Họ quan tâm đến vỏ máy giặt và khăn trải bàn PEVA.

1 (7)

Giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm đến khách hàng tại Hội chợ Canton lần thứ 120 (2016

1 (2)

Đơn hàng được xác nhận tại Hội chợ Carton lần thứ 122 (2017).XIN CHÚC MỪNG!

1 (16)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 124 năm 2018

1 (1)

Tham gia Hội chợ Canton lần thứ 126 (2019

Công ty cử một nhóm tham gia Hội chợ Canton lần thứ 130 (2021, triển lãm ngoại tuyến đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát và đạt được kết quả tuyệt vời.

1 (5)
1 (6)
1 (3)

Thời gian đăng: Mar-04-2022