• Wrought Iron

Sắt rèn

  • Wrought Iron, Wrought Iron Fence, Iron Art, Forged Parts

    Sắt rèn, Hàng rào sắt rèn, Sắt mỹ thuật, Phụ tùng rèn

    Hebei Machinery & Equipment Import & Export Corp. (HBMEC), được thành lập vào năm 1978, là sự kết hợp giữa công nghiệp và thương mại, công nghệ và thương mại của công ty ngoại thương chuyên nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.Sau hơn 40 năm cải cách và phát triển, công ty chúng tôi đã đạt được những thành tựu đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, và đã thiết lập quan hệ thương mại với hơn 100 quốc gia và khu vực.